Blog

V tomto roku sme dodali už viac než 600 ks chladiarenských dverí

20.september 2016 12:55 Corporate news

Našou firmou vyrábané chladiarenské dvere IglooDoors majú naďalej veľký úspech v odvetví. V tomto roku sme už vyrobili a predali viac než 600 ks dverí rôznym aktérom priemyselného odvetvia. Maloobchodní predajcovia aj koneční spotrebitelia sú spokojní s kvalitou chladiarenských dverí. …