Trhové segmenty

Dvere Igloodoors predstavujú skupinu výrobkov spol. Hűtőépítő, ktoré vznikli ako výsledok nepretržitého vývoja produktov, čerpajúc pritom z realizačných a používateľských skúseností v posledných dvoch desaťročiach vyhotovených viac ako dvetisíc kusov chladiarní.

Priemyselné

Chladiarenské dvere špeciálne navrhnuté pre ľahký, automobilový a elektronický priemysel

V priemyselnom prostredí sú dvere vystavené intenzívnemu používaniu, musia čeliť neustálemu používaniu v dôsledku logistickej manipulácie s materiálom, a hoci aj pri intenzívnom cyklu otvárania musia poskytnúť dokonalý výkon. Naše priemyselné dvere sú posilnené, primerane odolávajú vonkajším mechanickým vplyvom. Hygienické povrchy, ktoré sa dajú ľahko čistiť, je možné vhodne udržiavať pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Naše chladiarenske dvere navrhnuté pre špeciálne použitie, sa dajú objednať aj s nerezovým povrchom.

Chladené miestnosti zabezpečujú prostredie pre rôzne priemyselné využívanie, ako napríklad skladovanie, výroba, testovanie alebo technologický proces.

Testovacie procesy najväčších výrobcov automobilov, ktoré skúmajú správanie materiálu v extrémnych teplotách, si už nevieme predstaviť bez chladeného prostredia.

Aj skladovanie suroviny pre tkaninu Prepreg, používanej ku karosérii Formuly 1 z uhlíkových vlákien, si vyžaduje nepretržité chladenie.

Mnoho priemyselných logistických postupov nie je možné realizovať bez dobre naplánovaného chladiarenského reťazca, ktorý môže pozostávať hoci aj z 10 chladiacich jednotiek, kým sa výrobok dostane od výrobcu ku koncovému spotrebiteľovi.

 

Gastro

Dvere pre normálne chladiarenské a mraziarenské komory prispôsobené k požiadavkám kuchýň a reštaurácií

V stravovacích službách a v gastronómii sú čerstvosť skladovaných materiálov a dobrá kvalita dva najdôležitejšie faktory. V dôsledku rôznych skladovacích požiadaviek potravín sú potrebné v reštauráciach a v kuchyňách aj chladiace aj mraziace komory. Chladiarenská komora veľkokapacitnej kuchyne musí poskytovať spoľahlivý výkon aj v najväčšých letných horúčavách. Naše chladiarenské dvere navrhnuté pre reštaurácie, sme projektovali zohľadnením týchto požiadaviek. Svojim optimálnym využívaním miesta sa dokonale prispôsobia ku ktorejkoľvek preplnenej kuchyni.

Naše dvere spĺňajú najprísnejšie požiadavky predpisov potravinovej bezpečnosti. Počas navrhovania chladiarenských dverí sme venovali maximálnu pozornosť zabezpečeniu hygienických štandardov. Dvere Igloodoors môžeme nájsť aj na chladiacich skriniach reštaurácií najvyšších kategórií.

 

Generálne vyhotovenie

Dôkladné technické zosúladenie a rýchla realizácia väčších projektov

V spolupráci s generálnymi dodávateľmi, po technickej konzultácii garantujeme, že nájdeme dokonalé technické riešenie pre plánované investície. Naše odborné skúsenosti a flexibilita zabezpečia spoločnú koordináciu s vedúcimi technickými pracovníkmi dodávateľov. Sme schopní realizovať veľké projekty aj v prípade veľmi krátkych termínov.

Aj v prípade uskutočnenia veľkých projektov je k dispozícii náš tím projektového manažmentu. Naša spoločnosť disponuje s referenciami od rôznych vynikajúcich generálnych dodávateľov.